Välkommen till Nylands Fiskarförbunds hemsidor

Nylands Fiskarförbund r.f. har varit verksam inom fiskerinäringen i över hundra år. Vi erbjuder rådgivning åt yrkesfiskare, fiskeområden och delägarlag samt ger allmän information om fisket i Nyland. Förbundet är medlem av Centralförbundet för Fiskerihushållning. För att kontakta oss kan du använda vårt kontaktformulär, skicka e-post eller ringa upp till vårt kontor.

Aktuellt

19.01.2016. Spårbarheten av havsfångade och havsodlade fiskar ska förbättras i EU-området. Den finska fiskerisektorn har kommit överens om identifieringsnummer som hjälper att spåra fiskpartier ända till fångst- eller landningsledet. Bakom det här ligger EU-förordningarna om spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter som började gälla i år. Läs mera på Finlands yrkesfiskarförbund r.f:s sidor. 

07.01.2016 Den gamla fiskevårdsavgiften och de länsspecifika fiskeavgifterna har slagits samman från årsskiftet. Den nya kombinerade avgiften kallas fiskevårdsavgift. Läs mera.

07.01.2016. Minimimåttet för gös ändrades vid årsskiftet. Minimimåttet för gös är nu 42 cm utom för kommersiella fiskare i grupp I. I Finska viken och i insjövatten är minimimåttet 40 cm för kommersiellt fiske i grupp I till år 2018. Motsvarande minimimått i övriga havsområden är 37 cm ända till år 2018. Läs mera. 

21.4.2015 Fiskerigrupp ESKO stöder och utvecklar fiskerinäringarna vid Finska viken. Stöd kan beviljas enligt ESKO strategi 2020 till projekt för att utveckla yrkesfiske, fiskodling och fisketurism. Läs mera om ESKO på Sepras nya sidor.

2.4.2015. Den nya lagen om fiske i den form den godkänts av riksdagen. Den nya lagen om fiske finns på riksdagens hemsidor (på finska).

21.3.2015. Nylander ny ordförande för Nylands fiskarförbund. Nylands fiskarförbund har på sitt årsmöte på lördagen valt riksdagsledamot Mikaela Nylander till ny ordförande. Nylander efterträder riksdagsledamot Christina Gestrin, som inte ställde upp för omval. Läs mera.

Kalendern

19.3.2016 Nylands Fiskarförbunds årsmöte kl.12.00 ombord på Silja Symphony. Preliminär kryssningsinfo finns här.

29.4.2015 Ekenäs-Pojo fiskeområde, stämma. Kl. 18.00. FiskarsForum, Fiskarsvägen 9, 10470 Fiskars.

27.4.2015 Ingå fiskeområde, stämma. Kl. 18:00. Ingå kyrkby.

26.4.2015 Nylands fiskeriförsäkringsföreningens årsstämma. Nylands Fiskeriförsäkringsföreningens ordinarie årsstämma, kl. 12:00 på LokalTapiolas kontor, Torngatan 4 i Ekenäs.

23.4 Borgå-Sibbo fiskeområde, stämma. Kl. 18:00. Kokonhallen, Ishockeyvägen 4, Borgå.

21.4.2015 Västra Nylands fiskeområde, stämma. Kl. 18:00. Novia, Raseborgsvägen 9, Ekenäs.   

Verksamheten

image

Nylands fiskarförbund rf huvudsakliga verksamhet är att erbjuda rådgivning åt yrkesfiskare, fiskeområden och delägarlag. Till verksamheten hör också bl.a. utsättningar av fisk och och olika planeringsarbeten i samband med olika former av fiske.

Läs mera

Yrkesfisket

image

De nyländska yrkesfiskarna erbjuder konsumenterna hållbart fiskad, hälsosam fisk.Den nyländska fiskarkåren består idag av yrkesfiskare som antingen har fisket som hel-eller deltidsarbete.Många fiskare förädlar fiskprodukter för marknaderna och fisketurismen spelar en allt större roll.

Läs mera

Fiskeområden

image

Fiskeområdet är ett lagstadgat organ, som befrämjar fiskerihushållningen inom sitt verksamhetsområde. Fiskeområdet utgörs av sina medlemmar. Medlemmar är både vattenägare och yrkesfiskare samt fritidsfiskare.

Läs mera

Sjövädret

image

Här hittar du länkar till olika väderrapports-tjänster som ger information om sjövädret i Finska viken. Här kan du också hitta länkar med information om vattenståndet, våghöjd och det aktuella isläget.

läs mera

Fritidsfisket

image

Fiske i alla sina former är en viktig hobby för finländarna. Mete och pilkfiske är avgiftsfritt i Finland. Anskaffningen av lov för övrigt fiske har gjorts smidig i Finland.

läs mera

Köp närfångad fisk

image

Här kan du hitta en lista över fiskare som säljer sin a produkter och sin fångst i Nyland. Genom att kontakta en fiskare med verksamhet i dina knutar kan du köpa garanterat färsk närfångad fisk.

läs mera

Nylands fiskarförbund r.f.
Stenbölevägen 19
06200 Borgå

Tel. 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net