Aktuellt


19.01.2016. Spårbarheten av havsfångade och havsodlade fiskar ska förbättras i EU-området. Den finska fiskerisektorn har kommit överens om identifieringsnummer som hjälper att spåra fiskpartier ända till fångst- eller landningsledet. Bakom det här ligger EU-förordningarna om spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter som började gälla i år. Läs mera på Finlands yrkesfiskarförbund r.f:s sidor.


07.01.2016.
Minimimåttet för gös ändrades vid årsskiftet. Minimimåttet för gös är nu 42 cm utom för kommersiella fiskare i grupp I. I Finska viken och i insjövatten är minimimåttet 40 cm för kommersiellt fiske i grupp I till år 2018. Motsvarande minimimått i övriga havsområden är 37 cm ända till år 2018. 

04.01.2016. Den nya lagen om fiske trädde i kraft den 1.1.2016 och medförde förändringar i fisketillståndssystemet. Statens fiskevårdsavgift och de länsspecifika avgifterna har sammanslagits till en enda fiskevårdsavgift. Från och med år 2016 ska fiskare i åldern 18–64 år betala en fiskevårdsavgift. Avgiften gäller inte pilkfiske, maskmete eller fiske med strömmingshäckla. Den nya fiskevårdsavgiften kombinerar den gamla fiskevårdsavgiften och de fiskelänsspecifika spöfiskeavgifterna. Efter att ha betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i hela landet, förutom Åland. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller i områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna. För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bland annat fiske med stående redskap och fiske med flera spön. Fiskevårdsaviften är 39 euro för 1 år, 12 euro för 7 dygn och 5 euro för 1 dygn.

23.3.2015. Nylander ny ordförande för Nylands fiskarförbund. Nylands fiskarförbund har på sitt årsmöte på lördagen valt riksdagsledamot Mikaela Nylander till ny ordförande. Nylander efterträder riksdagsledamot Christina Gestrin, som inte ställde upp för omval. - De flesta finländare äter gärna inhemsk fisk. För att detta ska lyckas måste vi stärka yrkesfiskarnas förutsättningar att utöva sitt yrke. Det krävs en ständig intressebevakning för att också yrkesfiskarnas intressen ska beaktas vid beslutsfattandet, säger Nylander. Nylander fungerar också som ordförande för nationella skärgårdsdelegationen och påtalar att uppdragen på ett ypperligt sätt stöder varandra. 15.3.2015 Nya lagen om fiske godkändes i riksdagen. 
Den nya lagen är planerad att träda i kraft vid ingången av år 2016.  Enligt riksdagsledamot Mats Nylund är lagen en kompromiss men den ger yrkesfiskarna bättre förutsättningar att verka. En förbättring i lagen är enligt Mats Nylund att fiskarna kan få tillstånd att fiska på större områden. I första hand skall fiskarna förhandla med vattenägarna men lyckas inte det kan NTM-centralerna ge tillstånd.

Vattenägarna är kanske mindre nöjda med lagen, vattenägarna måste också betala en fiskevårdsavgift på 39 euro för att få fiska på egna vatten.

26.5.2014 Försäljningen av fisk på sommartorgen. Försäljningen av färsk fisk och fiskprodukter har satt igång på ett antal sommartorg runt om i Nyland. Här kan du hitta en komplett lista på sommartorgens öppethållningstider och annan info.

21.3.2014. Yrkesfiskare blir kommersiella fiskare. I samband med den nya lagen om fiske som man antar att träder i kraft i början av nästa år ändras också benämningen för yrkesfiskare till kommersiell fiskare.

26.4.2014 WWF:s nya konsumentguide gösen grön. I den konsumentguide som WWF Finland publicerade i mars är de flesta inhemska fiskarter grönlistade. Den vilda Östersjölaxen har hittils som bekant varit rödlistad men nu har WWF gett den gult ljus. En förutsättning är att laxen är fettfeneklippt. En ny lax- och öringsstrategi är under arbete i Finland och ICES nya kvotrekommendationer torde publiceras i början av maj.

Kalendern

19.3.2016 Nylands Fiskarförbunds årsmöte kl.12.00 ombord på Silja Symphony. Preliminär kryssningsinfo finns här.


29.4.2015
Ekenäs-Pojo fiskeområde, stämma. Kl. 18.00 FiskarsForum, Fiskarsvägen 9, 10470 Fiskars.

26.4.2015 Nylands fiskeriförsäkringsföreningens årsstämma. Nylands Fiskeriförsäkringsföreningens ordinarie årsstämma, kl. 12:00 på LokalTapiolas kontor, Torngatan 4 i Ekenäs.

5-11.10.2014 Helsingfors strömmingsmarknad. Helsingfors traditionella strömmingsmarknad. 

21.4.2013. Fiskförsäljning på sommartorgen. Nu finns det färsk fisk och fiskprodukter till salu på sommartorgen 2014.

 

Grönt ljus för gösen

Gösen fick grönt ljus i WWF:s nya konsumentguide. Fettfeneklippt Östersjölax simmar med gult ljus medan laxen med fettfena är rödlistad.


image

Sommartorgen öppnar

Fiskförsäljning av färsk fisk och fiskprodukter sätter igång på ett antal sommartorg runt om i Nyland. Här kan du hitta en komplett lista på sommartorgens öppethållningstider och annan info.

image

Ännu behöver man två kort

Vid spöfiske behöver man ännu i år kvitto för både avlagd fiskevådrsavgift och för spöfiskeavgift. Nästa år kan detta ändras då den nya lagen onm fiske träder i kraft. Då är det meningn att ett kort skall räcka för spöfisket i hela landet.

image

Nylands fiskarförbund r.f.
Stenbölevägen 19
06200 Borgå

Tel. 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net