Fiskargillena i Nyland

Sidorna uppdateras
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kontaktuppgifter för fiskargillenas ordföranden:

 

Fiskargillena

För tillfället är 15 fiskargillen förbundets medlemmar. Genom fiskargillena hör uppskattningsvis drygt 500 personmedlemmar till Nylands Fiskarförbund.

Nylands fiskarförbund r.f.
Stenbölevägen 19
06200 Borgå

Tel. 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net