Fiskeområdet som organisation

För tillfället finns det cirka 20 fiskeområden i Nylands län. Av dessa hör 8 till Nylands Fiskarförbund. Enligt Lagen om fiske är fiskeområdet ett fiskeriekonomiskt enhetligt område, där det är ändamålsenligt att vidta enhetliga åtgärder vid ordnandet av fiskeförhållandena. Indelningen i fiskeområden är oberoende av ägandeförhållanden eller kommunala och/eller statsförvaltningsrelaterande indelningar. Det finns för närvarande över 200 fiskeområden i Finland. Fiskeområdets högsta beslutande organ är stämman. Fiskeområdenas medlemmar består av delägarlag, fiskargillen och andra.  Enligt Lagen om fiske är fiskeområdet ett fiskeriekonomiskt enhetligt område, där det är ändamålsenligt att vidta enhetliga åtgärder vid ordnandet av fiskeförhållandena. Indelningen i fiskeområden är oberoende av ägandeförhållanden eller kommunala och/eller statsförvaltningsrelaterande indelningar.

På Centralförbundet för fiskerihushållning:s hemsidor hittar du mera information om fiskeområden samt en karta över finlands alla fiskeområden.


Fiskeområden i Nyland:

Om fiskeområdena

Fiskeområdet ett fiskeriekonomiskt enhetligt område, där det är ändamålsenligt att vidta enhetliga åtgärder vid ordnandet av fiskeförhållandena.

image

Fiskeområdenas uppgifter

Enligt Lagen om fiske är fiskeområdet ett fiskeriekonomiskt enhetligt område, där det är ändamålsenligt att vidta enhetliga åtgärder vid ordnandet av fiskeförhållandena.

image

Nylands fiskarförbund r.f.
Stenbölevägen 19
06200 Borgå

Tel. 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net