Förbundets rådgivningsverksamhet

Fiskarförbundets rådgivningsverksamhet till förbundets medlemmar är en viktig del av vår verksamhet. Rådgivningen och handledningen handlar oftast om frågor rörande vård av fiskevattnen och fiskbestånd, struktur- och sältoleransstöd samt frågor i anknytning till lagen om fiske och delägarlagsverksamheten i allmänhet. Nylands Fiskarförbund ger rådgivning på hemsidorna och per telefon, e-post, massmedia och brev. Tidningen Fiskarposten utgör också en viktig informationskanal ut till fältet.

Förbundet rådgiver:

-Yrkesfisket 
-Fiskeområdesverksamhet
-Delägarlagsverksamhet
-Vattenvård
-Fritidsfiske

Kontakt per telefon: 
Verksamhetsledare Christian Lindén
Tel. 040 354 2317

Skicka E-post

Nylands fiskarförbund r.f.
Stenbölevägen 19
06200 Borgå

Tel. 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net