Nylands fiskarförbunds yngelförmedling

Insatserna för fiskevattenvården, och speciellt utplanteringarna är en viktig del av förbundets verksamhet. Fiskevårdssamarbetet sker i samarbete med fiskeområdena och delägarlagen. I enlighet med fiskeområdenas lagstadgade nyttjande- och vårdplaner förverkligar man utplanteringsverksamheten. Förbundet ger utsättningsrekommendationer åt utsättarna för att den bästa möjliga avkastningen av utplanteringarna ska uppnås och för att trygga fiskbeståndens genetiska arvsanlag genom val av rätt utsättningsstam, -utsättningsmetodik och rätt skötta fisktransporter. Förbundet stöder utsättarna till att metodiskt undvika spridningen av fisk- och kräftsjukdomar samt till att följa upp resultaten av fiskutsättningarna.

Utplanteringar år 2013

Skärgårdssikyngel 68.180 st


Vandringssikyngel 8.160 st.


Gösyngel 9.550 st.


Ålyngel 14.000 st. med egen finansiering

Ålyngel 9.000 st. med NTM-centralens finansiering

 

Nylands fiskarförbund r.f.
Stenbölevägen 19
06200 Borgå

Tel. 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net