NYLANDS FISKARFÖRBUND

Fiske

Kommersiellt fiske

Regler för registrering som kommersiell fiskare:

I registret för kommersiella fiskare registreras naturliga personer och rättspersoner (företag), som får försäljningsintäkter av fisk eller kräftor eller förädlade produkter av dessa som de själva fiskat eller som nån annan fiskat i deras namn. NTM-centralen vid Egentliga-Finland upprätthåller registret. De kommersiella fiskarna klassificeras i två grupper:

Grupp 1: De som antingen har haft en genomsnittlig försäljningsomsättning på över 10 000 € under de senaste tre räkenskapsperioderna eller de som nyligen har startat sin verksamhet och har en godkänd plan av NTM-centralen.

Grupp 2: Alla övriga fiskare som bedriver kommersiellt fiske.

Andra än kommersiella fiskare får inte bedriva första försäljning av fångst som de har fiskat i inlandsvatten, med undantag för små partier fisk eller kräftor som sporadiskt säljs direkt till en slutkonsument.

Ta kontakt med NTM-centralen om du vill registrera dig som kommersiell fiskare.

Fritidsfiske

Fiske ger möjligheter att vistas ute i naturen och koppla av i en behaglig miljö utan brådska. Fiske ger både en trevlig naturupplevelse och självfångad fisk till matbordet. Enligt finländare är fiske en viktig del av stugsemestrandet.

Det är viktigt att ta reda på regler och tillstånd innan man börjar fiska. Många fiskarter har fångstmått och fredningstider som man bör vara medveten om. Kolla Centralförbundet för fiskerihushållningens instruktioner för mer om fisketillstånd och avgifter.

Läs mer här om fångstmått och fredningstider.

Fiskeövervakning

Fiskeövervakning är en viktig del av fiskevården. Fiskeövervakaren ser till att de som fiskar har nödvändiga tillstånd och följer fiskeregler, som fångstmått, fredningstider och andra bestämmelser.

Fiskeövervakning utförs av fiskeövervakare, polisen, gränsbevakning, Forststyrelsen, NTM-centralen och tullen. De är behöriga och identifieras med mörkblåa tygmärken och officiella fiskeövervakarkort.

Enligt lag måste fiskare kunna visa sina betalda fiskeavgifter och tillstånd på begäran. Ålder måste bevisas vid åldersbaserade rättigheter.

Fiskeövervakare kan utfärda anmärkningar vid mindre överträdelser och rapportera större till polisen för böter eller rättsliga åtgärder. 

På Centralförbundet för Fiskerihushållningens sidor kan du läsa om hur man blir fiskeövervakare.