NYLANDS FISKARFÖRBUND

Yngelförmedling

Fiskutplanteringar

Fisk sätts ut i syfte att förbättra fiskbestånden eller för att öka fisktillgången för fisket och för att förstärka fiskbestånd som av någon anledning är försvagade.

Nylands Fiskarförbund har en koordinerande verksamhet i samband med fiskutplanteringar. Vi koordinerar årligen utplantering av havsöring, vandringssik, gös, lake och ål. Vi sköter också om den obligatoriska anmälningen om utsättningen till utplanteringsregistret (lagen om fiske 94 §).

Information om hur utsättningen ska genomföras hittas i fiskeriområdens vård- och nyttjandeplaner.

Yngel sätts ut efter tillgång och följer fiskens naturliga lekperioder. Havsöring och ål sätts ut i maj, gösen i augusti-september, siken augusti-november och laken under våren.

Nylands Fiskarförbund förmedlar yngel till fiskeriområden, fiskelag och delägarlag samt även till privatpersoner.

Kontakta oss för mer info

Joan Granqvist Nylands Fiskarförbund

Joan Granqvist

Verksamhetsledare
info@nyfisk.net
040 354 2317