NYLANDS FISKARFÖRBUND

Fiskeriområden

Det finns sammanlagt 118 fiskeriområden i Finland. Alla fiskeriområden har gjort upp en individuell Nyttjande- och vårdplan som styr fiskeriområdets verksamhet.

Till fiskeriområdenas uppgifter hör också bl.a att bevaka sina medlemmars intressen, ordna med fiskeövervakning, samla in information om vård- och skötselåtgärder samt betala ut ägarersättningar åt vattenägarna.

Se en karta över fiskeriområdena här.

Borgå-Sibbos fiskeriområde

Nylands Fiskarförbund sköter verksamhetsledarskapet för Borgå-Sibbos fiskeriområde med Marie Kellgren som verksamhetsledare.

Läs mer om Borgå-Sibbos fiskeriområde här.

Kontakta oss för mer info

Marie Kellgren Nylands Fiskarförbund

Marie Kellgren

Verksamhetsledare
borgasibbosfio@outlook.com
Tel: