NYLANDS FISKARFÖRBUND

Förbundet

Nylands Fiskarförbund:
ditt stöd i fiskeri- och skärgårdfrågor sedan 1907

Nylands Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen. Vår takorganisation är Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Fiskarförbundet representerar de kommersiella fiskarna i Nyland och arbetar för att främja ett hållbart fiske och förbättra fiskarnas ekonomiska och sociala villkor genom att samarbeta med myndigheter, forskare och olika organisationer. Vi informerar och stöder våra medlemmar, som inkluderar fiskeriområden, delägarlag, fiskargillen och individuella medlemmar. Genom vårt arbete strävar vi efter att säkerställa en stark och livskraftig fiskerinäring i Nyland.

Vi arbetar också med frågor i anknytning till vattenägande, fiskevård och fritidsfiske. Genom projektverksamhet strävar vi till att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.

Välkommen att bli medlem i Nylands Fiskarförbund!

Delägarlag, Fiskargillen, föreningar och förbund: 50 €/år   Fiskeriområden: 150 €/år
Personliga medlemmar: 20 €/år   Stödjande samfund: 200 €/år

Som medlem i Nylands Fiskarförbund får du tillgång till en rad förmåner, inklusive:

  1. Rådgivning och information: Vi bistår våra medlemmar med råd och aktuell information.
  2. Informationsmöten och seminarier: Delta i våra informationsmöten och seminarier för att utöka din kunskap.
  3. Medlemsbrev: Vi skickar regelbundet ut vårt medlemsbrev till dig vie e-post.
  4. Nyhetsbrev: Du kommer också att få Centralförbundet för Fiskerihushållnings nyhetsbrev “Abborrposten,” via e-post.
  5. Evenemang: Vi anordnar årligen en fiskarkryssning eller fiskarmiddag i samband med vårt årsmöte under våren. Vi informerar även om fler spännande program och aktiviteter under året.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver ytterligare information.

Vår historia

Vid grundandet år 1907 var Nylands Fiskarförbunds uppgift i första hand att befrämja det kustnära yrkesfisket och vården av fiskestammar. Det har alltid fallit sig naturligt att man inom förbundet velat bevara en levande kulturmiljö i skärgården och en fast bosatt befolkning. Grundat i syfte att förena och stärka röster inom fiskesektorn, har förbundet spelat en avgörande roll i att främja fiskarnas intressen, främja hållbart fiske och stödja ekonomisk och social utveckling bland medlemmarna. 

Genom åren har Nylands Fiskarförbund kontinuerligt anpassat sig till förändrade förhållanden och utmaningar inom fiskerinäringen, samtidigt som de har bibehållit sitt engagemang för att föra samman fiskare, samarbeta med olika intressenter och verka för en robust och livskraftig fiskerinäring i Nyland.

Idag inkluderar vår verksamhet även fritidsfiskare och fiskeguidning som är en växande grupp fiskeintresserade i Nyland.

Om du vill läsa mer om vår historia kan du bekanta dig med verket Nyländskt Fiske Under Ett Sekel av Håkan Stjernvall.

Nylands Fiskarförbunds styrelse

Niklas Rönnberg Nylands Fiskarförbund

Niklas Rönnberg

Ordförande
Kyrkslätt Sjundeo Fiskeriområde

Tanja Åkerfelt Nylands Fiskarförbund

Tanja Åkerfelt

Vice ordförande
Sibbo Fiskargille

Tony Forsström

Ekenäs

Krister Hällström Nylands Fiskarförbund

Krister Hellström

Ingå Östra Fiskargille

Mikael Lindfors Nylands FIskarförbund

Mikael Lindfors

Borgå

Harro Pitkänen Nylands Fiskarförbund

Harro Pitkänen

Borgå-Sibbo Fiskeriområde

Mikael Rehnberg

Ingå Fiskeriområde

Niklas Sundberg Nylands Fiskarförbund

Niklas Sundberg

Sibbo Fiskargille

Valter Lignell Nylands Fiskarförbund

Valter Lignell

Bromarv Fiskargille

Ta kontakt

Nylands Fiskarförbund rf
Malms Handelsväg 26
00700 Helsingfors

FO-nr: 0224256-4

info@nyfisk.net
+358 40 354 2317

Joan Granqvist Nylands Fiskarförbund

Joan Granqvist

Verksamhetsledare

Marie Kellgren Nylands Fiskarförbund

Marie Kellgren

Verksamhetsledare för Borgå-Sibbos fiskeriområde

Sofia Franklin Nylands Fiskarförbund

Sofia Franklin

Projektledare