NYLANDS FISKARFÖRBUND

SeaTång

Projektuppgifter

Namn: SeaTång

Tid: 2024

Projektledare: Sofia Franklin

Projektansvarig: Joan Granqvist

Nylands Fiskarförbund nya projekt strävar till att lyfta havet som källa till livsmedelsproduktion och främja tång som hälsosam kost, klimatsmart och växtbaserat. Tång, d.v.s. makroalger, innehåller mycket protein och kan utgöra ett alternativ till animalisk mat. Dessutom har de nyttiga vitaminer, mineraler, omega-3 fetter m.m.

Våren och sommaren 2023 genomförde Nylands fiskarförbund ett första algprojekt, NyAlg som hade som mål att undersöka förutsättningarna för kommersiella fiskare att odla alger i Finland. Det resulterade i flera användningsbara kunskaper om lämpliga odlingsmetoder och vilka arter som kan odlas i de mindre salthaltiga vattnen i Finland jämfört med våra nordiska grannländer. NyAlg projektet bidrog till ett gediget nätverk som kan vidareutvecklas och utnyttjas till samarbete i SeaTång projektet.

Genom projektet SeaTång vill vi introducera alger för kommersiella fiskare i Nyland via infotillfällen, bedriva försöksstationer för odling av tarmalg i hela Nyland och samarbeta med andra instanser och företag angående algodling.