NYLANDS FISKARFÖRBUND

Tarmalgsodling i lådor – Bromarv 2024

Projektuppgifter

Namn: Tarmalgsodling i lådor

Tid: 2024

Projektledare och ansvarig: Joan Granqvist

Grönalgen tarmalg kan odlas i flytande nätlådor som man fyller med avklippta tarmalger från t.ex. ett hällkar. De behöver inte fästa vid något substrat då algen tar upp näring direkt ur vattnet och kan därmed växa flytande i lådan. Det behövs väl cirkulerande vatten och skydd mot vågor och vind, helst i en vik. När det blir gynnsamt varmt väder med riklig näringstillgång kan en låda bli full på 2-3 veckor. Odlingen sker på vår och sommar. Det är viktigt att förankra lådorna väl så att de och inte spolas bort utan ligger kvar på ytan.

Projektet är finansierat av Bromarv Sparbanksstiftelse. Vi kommer att låta tillverka trälådor med nät på över och under sida med modell från Kivik Tång som vi besökte inom projektet NyAlg 2023. Förankring- och förtöjningsbojar samt skyltar för att informera allmänheten om odlingen kommer att införskaffas. 

Lådorna kommer att placeras i Bromarv i samarbete med lokala fiskare. Vi informerar mera om projektet senare.